Heffingsvrij vermogen over inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)

Wijziging in rendementsheffing box 3 Met ingang van 1-1-2017 is de wijze van heffing over het rendement in box 3 gewijzigd. Tot en 2016 werd het volledige bedrag boven de vrijstelling (€24.437) in de rendementsheffing van 4% meegenomen, waarover dan weer 30% belasting over moest worden betaald. Wijziging m.i.v. 2017 Met ingang van 2017 word