Wijziging in rendementsheffing box 3

Met ingang van 1-1-2017 is de wijze van heffing over het rendement in box 3 gewijzigd. Tot en 2016 werd het volledige bedrag boven de vrijstelling (€24.437) in de rendementsheffing van 4% meegenomen, waarover dan weer 30% belasting over moest worden betaald.

Wijziging m.i.v. 2017

Met ingang van 2017 word vermogen verdeeld over 3 schijven. Ook wordt u vermogen “verdeeld” over 2 rendementsklasse. Rendementsklasse 1 bestaat uit spaartegoeden, vorderingen en schulden (spaargeld) en rendementsklasse 2 bestaat uit onroerende zaken, aandelen, obligaties en overige bezittingen (beleggingen). De belastingdienst publiceert jaarlijks een tabel met daarin de grondslagen en percentages voor rendementsklassen.

Heffingsvrij vermogen

Ook het heffingsvrije vermogen is gewijzigd. Was het in 2016 nog € 24.437 (€48.874 bij fiscaal partnerschap) in 2017 is het heffingsvrije vermogen gestegen naar €25.000 (€50.000 bij fiscaal partnerschap) en in 2018 is het heffingsvrije vermogen gestegen naar €30.000 (€60.000 bij fiscaal partnerschap).